Saturday, January 14, 2012

Bình hoa cúc tím
Góc nhìn khác :